Tue

Toivon Portti-seurakunta kuuluu Uuden toivon seurakuntiin (UTS). Toimimme täysin lahjoituksena saaduilla varoilla.

Lahjoituksesi tukee työtämme. Saamistamme varoista lahjoitamme osan myös eteenpäin lähetyskohteisiimme Israeliin ja Indonesiaan.

Lämmin Kiitos tuestasi!

Lahjoitustili:

Uuden toivon seurakunnat
Nordea IBAN: FI43 1158 3000 2252 45
BIC: NDEAFIHH
Viitenumerolla ohjaat lahjoituksesi haluamaasi kohteeseen:

Toivon portti -seurakunnan (Tampere) viite 2008

Toivon portti -seurakunnan muuttoprojektin erityisviite 2040

Toivon portti -seurakunnan lähetys- ja mediatyön viitteet:

Toivon portti -srk: Seurakuntien istutus, Indonesia: 2011
Toivon portti -srk: Mediatyö 2626
Toivon portti -srk: Naisten turvakoti Haifa, Israel: 2037
Uuden toivon seurakunnat ei kerää varoja suoraveloituksella.
Jos sinulla on lahjoittamiseen liittyvää kysyttävää, voit ottaa yhteyttä toimistoomme  tampere [at] uusitoivo.fi.

Klikkaa pankkiisi:

Nordea | OP | Säästöpankki | DANSKEBANK | S-Pankki | Aktia | Ålandbanken

Keräyslupa nro RA/2017/1339
Myöntäjä: Poliisihallitus 21.12.2017
Luvan saaja: Uuden toivon seurakunnat
Voimassaoloaika ja -alue: 23.3.2018 – 22.3.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Varojen käyttötarkoitus ja -aika: Yhdyskuntaan kuuluvat seurakunnat järjestävät jumalanpalveluksia, koulutusseminaareja ja koulutustapahtumia, harraste- ja kerhotoimintaa, konsertteja ja konferensseja sekä tarjoavat kahdenkeskistä ja vertaisryhmissä annettavaa keskusteluapua. Varoilla katetaan yhdyskunnan toimintaan käytettävien kokoontumistilojen vuokrakustannuksia sekä tapahtumien toteuttamisesta ja tiedottamisesta aiheutuvia kuluja. Lisäksi varoilla voidaan kattaa toiminnan suunnitteluun, ohjaamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä vapaaehtoisten pienryhmänohjaajien kouluttamiseen liittyviä palkkakuluja. Varoja käytetään myös kristillisten yhteistyöjärjestöjen ja -seurakuntien kautta tehtävän lähetys- ja kehitysyhteistyön kuluihin ulkomailla. Varat on tarkoitus käyttää keräysaikana, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa keräysluvan päättymisestä.